De behandeling valt onder de S(pecialistische) GGZ regels.

Dit houdt in:

Dat uw huisarts u verwijst.

Dat er gedeclareerd wordt volgens het DBC systeem en volgens vastgestelde NZA tarieven.

Dat de behandeling onder de basisverzekering van de ziektekostenverzekeraar valt en dat U dus alles vergoedt krijgt, op het eigen risico na van het jaar waarin de startdatum van de DBC valt. De declaratie gaat rechtstreeks naar de verzekeraar en U krijgt van hen een overzicht van het gedeclareerde

Dat dit alleen geldt voor gecontracteerde zorg. Bij niet-gecontracteerde zorg moet U zelf de declaratie betalen en kunt U deze bij Uw verzekeraar indienen. Niet gecontracteerde zorg betekent dat wij geen contract hebben afgesloten met de verzekeraar. U krijgt dan afhankelijk van Uw verzekeraar 70 tot 80 % vergoedt. De rest dient U zelf te bekostigen.

Verzekeraars waarmee de Zandberghoeve een contract heeft zijn:

  • Alle maatschappijen die onder de VGZ koepel (UVIT) vallen
  • De CZ koepel  
  • Multizorg koepel  
  • DSW

Verzekeraars waarmee we geen contract hebben zijn:

  • Menzis    
  • Achmea- Zilveren Kruis koepel