/Tarieven gecontracteerde zorg
Tarieven gecontracteerde zorg 2017-08-09T18:34:32+02:00

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt elk jaar de tarieven vast voor de Geestelijke Gezondheidszorg. Voor 2017 vindt u de tarieven hieronder.

Tarieven Gespecialiseerde GGZ 2017