Deze is ontwikkeld door Hans Carl Leuner. Hierbij wordt m.b.v.. de beeldtaal innerlijke gevoelens en conflicten duidelijk gemaakt en geïntegreerd. De analytische zienswijze ligt ten grondslag aan het verklaren en duiden van de inzichten en gevoelens die via het beeld (het symbool) naar voren komen. De symbolen die gebruikt worden zijn concrete natuurbeelden, zoals boom, berg, beek etc. Het is een zeer krachtige en snelle manier om tot diepe innerlijke en vroeg-kinderlijke gevoelens door te dringen.